آیا سگ‌ها فقط با بو کردن انسان‌های بد را تشخیص می‌دهند؟

بسیاری از صاحبان سگ‌ها ادعا می‌کنند سگ آن‌ها می‌تواند آدمهای بد و خوب را تشخیص دهد، ولی آیا این ادعا درست است؟

توانایی‌های عجیب سگ‌ها

سگ‌ها قدرت بویایی فوق العاده‌ای دارند و علاوه بر آن می‌توانند با نگاه کردن به چهره انسان‌ها ریزترین واکنش‌ها را ببینند و آنها درک کنند. در حقیقت سگ‌ها هنگامی که به چهره انسان نگاه می‌کنند به سمت چپ صورت توجه بیشتری می‌کنند که بخش نشان دهنده قصد و نیت افراد است.

بسیاری از صاحبان سگ‌ها تجربه کرده‌اند که سگشان پیش از آنکه آنها واقعا تصمیم به انجام کاری گرفته باشند هم می‌توانند قصد آنها را تشخیص دهند و این به توانایی سگ‌ها در توجه به ریزترین جزئیات صورت، ارتباط دارد. 

در حقیقت هنگامی که صاحب سگ هنوز تصمیم قطعی نگرفته و در حال فکر کردن به موضوعی است، سگ‌ها می‌توانند افکار او را تشخیص دهند.

تشخیص احساسات

سگ‌ها نمی‌توانند “خوب” و یا “بد” را بو بکشند، ولی می‌توانند احساسات انسان را درک کنند. ترس، غم، شادی، هیجان و احساسات دیگر می‌توانند باعث ترشح هورمون‌های مختلف و در نتیجه ایجاد بوهای مختلف توسط بدن انسان، شوند.

سگها با ترکیبی از این بوها، واکنش‌های چهره و زبان بدن، واقعا می‌توانند انسانهای “بد” را از “خوب” تشخیص دهند.